Pravidla

Poslední úprava 12.4. 2020

Obecná pravidla

 1. Vedení může kdykoliv tyto pravidla změnit nebo upravit bez upozornění. Datum poslední úpravy bude vždy aktualizováno.
 2. Neznalost pravidel neomlouvá, hráč je povinen je dodržovat.
 3. Obcházení pravidel a hledání děr v jejich znění je trestáno přísněji.
 4. Na všech serverech je přísně zakázáno využívat cheaty a jiné věci, které vás zvýhodňují nad ostatními hráči!
 5. Hráč má povoleno mít jen jeden účet na server.
 6. Obsah účtu na našich serverech je ve vlastnictví portálu minecraft.zemehracu.eu a v případě ztráty itemů nebo poškození souborů nemá hráč nárok na náhradu.
 7. Portál nenese zodpovědnost za ztrátu hesel a také nikdy nebude po hráčích a uživateli webu jejich hesla vyžadovat!
 8. Je zakázáno používat, vulgární, rasistický a jinak nevhodný nick.
 9. Člen Admin týmu, který trestá nějakého hráče, musí mít důkaz, kterým prokáže daný prohřešek.
 10. Je zakázáno používat skin, který nějakým způsobem znázorňuje někoho či něco propojené s radikálními myšlenkami.
 11. Je zakázáno používat skin, který by mohl být admin týmem považován za nevhodný. (Nahota apod.)
 12. Je doporučeno k obchodování mezi hráči využívat příkaz /trade (Jméno Hráče), server neručí za férový obchod či ztrátu věcí při použití jiného způsobu obchodu než skrze příkaz /trade.

Pravidla chatu

 1. Je zakázáno se vulgárně, rasisticky a jinak nevhodně vyjadřovat.
 2. Je zakázáno propagování radikálních myšlenek.
 3. Je zakázána jakákoliv reklama netýkající se Zemehracu.eu
 4. Je zakázáno spamovat chat. Spam je opakované psaní jedné a té samé zprávy či v jiném znění, ale stejného kontextu. Za spam je také považováno opakované psaní velkými písmeny. (Zapnutý Caps Lock)
 5. Neotravujte zbytečně admin tým otázkami, které jsou vysvětlené na webu nebo na spawnu.
 6. Je zakázáno říkat/přezdívat hráči pod jiným zněním než jeho vlastní přezdívka, pokud se to hráči samotnému nelíbí.

Pravidla stavění a těžby

 1. Zákaz stavění nevzhledných „kostek“, kdy postavíte stavbu jen z jednoho (nebo dvou) druhů blocků.
 2. Je zakázáno stavět vulgární a jinak nevhodné stavby (např. hákové kříže, genitálie atd.)
 3. Zákaz nedotěžení stromu a vytěžování celých lesů v případě, že les není ve vaší residenci.
 4. Je zakázáno vytěžovat krajinu (hlavně pouště a štěrk) a jakkoliv ji ničit.
  1. Pokud potřebujete písek, štěrk nebo jíl, využijte veřejný důl.
 5. Zákaz griefování
  1. V případě že stavba nebyla v residenci, její majitel nemá nárok na náhradu.
 6. Dodržujte vzdálenost alespoň 150 blocků od cizích staveb, pokud jste se předem nedomluvili, na společné stavbě
 7. Zákaz stavění “zero-tick” farem!
 8. Zákaz stavění lag zón.
 9. V případě zájmu postavit město, musíte mít určené místo, aspoň 5 hráčů a starostu.
  1. Pro založení města napište Moderátorovi nebo Adminovi
  2. Pro město bude založen protect 500×500 blocků a pro jednotlivé parcely.
  3. Název města nesmí porušovat žádné pravidla.
 10. Je zakázáno stavět pasti na ostatní hráče a do nich je následně lákat/teleportovat.
  1. Pokud vás někdo takto naláká do pasti, nemáte nárok na vrácení itemů
  2. V případě odhalení, že někdo takto zabíjí ostatní hráče, bude mu vyčištěn celý inventář, proběhne rollback a dostane ban na minimálně 1 týden.

Pravidla PVP

 1. PVP je povoleno pouze v arénách tomu vytvořené a pokud při souboji zemřete, nemáte nárok na náhradu itemů, které jste v té chvíli měli u sebe v inventáři.
 2. PVP arénu můžete postavit ve městě a po požádání moderátora nebo admina vám nastaví k tomu potřebné flagy na residenci pvp arény.